H&K Müller GmbH & Co. KG
recyclaten en en kunststoffenrecycling
Informatie van H&K Müller over recyclaten en kunststoffenrecycling

GERECYCLEERD KUNSTSTOF EN PLASTIC

CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE KUNSTSTOFFENINDUSTRIE

Voor H&K Müller als duurzame en toekomstgerichte kunststofspuitgietproducent van kunststofpotten en spuitgietproducten hebben de thema's "circulaire economie in de kunststofindustrie", "recycling van kunststoffen" en "recyclaten" een zeer hoge prioriteit in het kader van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsfilosofie. Met deze pagina willen wij u in het algemeen informeren en voorlichten over de hierboven vermelde onderwerpen. Daarnaast willen wij graag de inzet van H&K Müller voor de recycling van kunststof laten zien, evenals het uitgebreide assortiment kunststof potjes, verpakkingen en spuitgiet producten die van gerecycled materiaal zijn gemaakt.

Wat is pre-consumer en wat is post-consumer recyclaat - Info over recyclaat
Plastic Recyclaten | Pre- en Post-consumenten Recyclaten

Wat is een recyclaat of gerecycled kunststof?

BEHOUD VAN HULPBRONNEN DOOR HERGEBRUIK VAN PLASTIC AFVAL

Een recyclaat is in het algemeen het product van een recyclingproces. Toegepast op de recycling van kunststoffen is de term "recyclaat" dan ook een synoniem voor gerecycleerd, d.w.z. opnieuw verwerkt, kunststofafval. Hoewel een grote verscheidenheid van materialen kan worden gerecycleerd, zoals hout, papier of glas, wordt de term "recyclaat" hoofdzakelijk gebruikt voor gerecycleerde kunststoffen. Door de waardevolle grondstof plastic opnieuw te gebruiken, kunnen niet alleen hulpbronnen, maar vooral ook het milieu worden gespaard. Afhankelijk van de toestand van het te recycleren kunststofafval, kunnen recyclaten worden verkregen door middel van verschillende opwerkingsmethoden. Kunststofrecyclingproducten worden in twee hoofdcategorieën onderverdeeld: pre-consumerrecyclingproducten en post-consumerrecyclingproducten:

verpakkingen gemaakt van kunststofrecyclaat
H&K Müller verwerkt kunststofrecyclaat van voor en na consumptie

Pre-consument recyclaten

Kunststofafval van industriële productie

Pre-consumer recyclaten worden verkregen uit industrieel afval, dat zich gewoonlijk ophoopt tijdens productieprocessen, bij het opstarten van productie-installaties, in de vorm van overblijfselen of als rejects. Industrieel kunststofafval hoopt zich gewoonlijk in grote hoeveelheden op en is per soort gesorteerd, zodat het zonder grote sorteer- of schoonmaakinspanningen kan worden versnipperd en vervolgens hergebruikt. Veel plasticverwerkende bedrijven hebben hiervoor speciale plasticmolens, waarin pre-consumer recyclaten worden geproduceerd door het productieafval te versnipperen. Jammer genoeg zijn er toepassingsgebieden waarvoor zelfs de beste kwaliteit pre-consumer recyclaten niet kan worden gebruikt omwille van de strenge vereisten inzake productveiligheid en hygiëne. Zo is het gebruik van recyclaten voor primaire verpakkingsmaterialen in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie over het grotendeels verboden vanwege de strenge wettelijke voorschriften van de verordeningen EU 2022/1616, EG 10/2011 en EG 1935/2004. Ook in cosmeticaverpakkingen mogen recyclaten slechts in beperkte mate en onder bepaalde omstandigheden worden gebruikt.

Post-consumenten recyclaten

Van het afval van de eindgebruiker terug in de kringloop van recycleerbare materialen

Post-consument recyclaten worden verkregen uit het afval van de eindconsument, d.w.z. de gele zak of de gele vuilnisbak. Het post-consumentenafval wordt ingezameld, gesorteerd naar soort plastic (PP, PE, PS) en vervolgens versnipperd, gewassen en gesmolten tot nieuw plastic granulaat. Aangezien de op deze wijze verkregen post-consumer recyclaten slechts in beperkte mate kunnen worden gebruikt als primaire verpakking voor levensmiddelen, farmaceutica of cosmetica vanwege de hoge eisen op het gebied van hygiëne en productveiligheid, wordt al enige tijd onderzoek gedaan naar nieuwe recyclingprocédés voor de terugwinning van kunststofafval. Bij deze nieuwe methoden van chemische recycling wordt het ongesorteerde kunststofafval door pyrolytische ontleding teruggebracht tot de oorspronkelijke produkten van de kunststofproduktie. De polymeerketens van het plastic afval worden verkort en afgebroken tot monomeren door de inwerking van warmte, katalysatoren en oplosmiddelen. Uit de verkregen basiscomponenten kan dan een nieuwe kunststofgrondstof worden geraffineerd. Gerecycleerd materiaal dat door chemische recycling is verkregen, kan ook worden gebruikt voor verpakkingsmaterialen in de levensmiddelen-, cosmetica- en farmaceutische sector.

wat is een recyclaat?
H&K Müller informeert over recyclaat en gerecycled plastic? Hoe wordt plastic gerecycleerd? Hoe wordt plastic afval weer verpakkingsmateriaal?

H&K Müller's inzet voor de circulaire economie

GRONDSTOFBESPAREND EN DUURZAAM KUNSTSTOFSPUITGIETEN

Als fabrikant van kunststofverpakkingen en spuitgietonderdelen hecht H&K Müller bijzonder veel waarde aan grondstof- en energie-efficiëntie bij het spuitgieten van kunststof. Met deze aspecten is vooral rekening gehouden bij de planning en de bouw van de nieuwe bedrijfslocatie, die in 2009 in gebruik is genomen. Door middel van geavanceerde energietechnologie, warmteterugwinning en een groot fotovoltaïsch systeem met een vermogen van 410 kWp kan een CO²-uitstoot van ongeveer 200 ton per jaar worden bespaard. Een energiemanagementcertificaat volgens DIN EN ISO 50001 zorgt voor een permanente en consequente bewaking van de energieprocessen bij H&K Müller. Meer dan 95 % van de door H&K Müller geproduceerde kunststof blikken en spuitgietonderdelen zijn op soort gesorteerd en kunnen derhalve gemakkelijk en volledig in het recyclingproces worden ingevoerd.

DUURZAAMHEID EN MILIEUBESCHERMING BIJ H&K MÜLLER

Recycling van voor consumptie bestemd
H&K Müller inzet voor recycling Pre Consumer afval

Recyclaten bij H&K Müller

PLASTIC POTTEN EN SPUITGIET PRODUCTEN GEMAAKT VAN RECYCLAAT

H&K Müller recycleert jaarlijks ongeveer 98.000 kg pre-consument kunststofafval uit afgekeurde producten en ander productieafval. Daartoe wordt dit afval gehergranuleerd in speciaal daarvoor bestemde molens, waarna het vrijwel volledig terugvloeit in het produktieproces. Als fabrikant van kunststof potjes, kunststof verpakkingen en spuitgiet producten produceert H&K Müller al meer dan 50 jaar artikelen die voor 100% uit gerecycled materiaal bestaan. Door voortdurende bemonstering, testen en nauwe samenwerking met verschillende bekende producenten van post consumer recyclaat, kan een groot deel van het uitgebreide standaardassortiment van potten met schroefdeksel, potjes met snap deskel, maatbekers, maatlepels en ronde potten nu worden vervaardigd uit zowel pre consumer als post consumer recyclaat. Wij adviseren u graag over verpakkingen, doseerhulpmiddelen of spuitgietonderdelen gemaakt van een type recyclaat dat geschikt is voor uw toepassing.

PRE- EN POST-CONSUMENTEN RECYCLATEN BIJ H&K MÜLLER


Spuitgiet producten en plastic potten gemaakt van recyclaat

Schroefdeksel potjes gemaakt van kunststoff recyclaat
H&K Müller is producant van Potten met Schroefdeksel gemaakt van kunststoff recyclaat.

Potten met Schroefdeksel gemaakt van kunststoff recyclaat

Ontdekken

Potten met Schroefdeksel gemaakt van post consumer recyclaat
H&K Müller is een fabricant van Potten met Schroefdeksel gemaakt van post consumer recyclaat

Potten met Schroefdeksel gemaakt van post consumenten plastic recyclaat

Ontdekken

Spuitgiet producten van pre consumenten kunststof recyclaat
H&K Müller is fabricant van Spuitgiet producten gemaakt van pre consumenten kunststof recyclaat

Spuitgiet product gemaakt van pre consumenten kunststof recyclaat

Ontdekken

Schroefdeksel potjes gemaakt van post consumenten plastic recyclaat
H&K Müller is producent van Schroefdeksel potjes gemaakt van post consumenten plastic recyclaat

Potten met Schroefdeksel gemaakt van post consumer recyclaat

Ontdekken

Contactformulier

NEEM CONTACT MET H&K MÜLLER OP

Meervoudige selectie mogelijk
Meervoudige selectie mogelijk