H&K Müller GmbH & Co. KG
Kwaliteit en certificaten spuitgieten

KWALITEITSWAARBORG EN CERTIFICERING

Het waarborgen van constante kwaliteit onder constante, bewezen geteste omstandigheden met gedefinieerde en gedocumenteerde processen was en is een voorwaarde voor onze productie, waarvan de resultaten reproduceerbaar foutenvrij moeten zijn. Sinds 1998 voldoen we met succes aan de vereisten voor DIN ISO 9001-certificering.

Bij de verhuizing naar onze nieuwe productievestiging hebben we gebouw- en productietechnieken volgens de hoogste actuele normen toegepast. Hierdoor voldoen we sinds 2009 ook aan de vereisten voor ISO 22000 (voedselveiligheidsbeheersysteem) en is deze certificering met succes verkregen.

Naast de in 2014 behaalde certificering volgens DIN ISO 50001 (energiemanagement) is H&K Müller sinds 2021 ook gecertificeerd volgens de ISCC Plus Norm.

H&K Müller is ISCC Plus gecertificeerd
H&K Müller is gecertificeerd volgens de ISCC Plus norm

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC Plus)

Sinds 2021 is H&K Müller gecertificeerd volgens de normen van het "International Sustainability and Carbon Certification System" (ISCC). De certificering bevestigt dat H&K Müller als onderneming deel uitmaakt van een sociaal, ecologisch en economisch duurzaam systeem van waarde- en toeleveringsketens op basis van een massabalans. Naast de inkoop en verwerking van duurzame kunststofmaterialen garandeert de certificering volgens de ISCC Plus Standard ook de volledige traceerbaarheid van duurzame kunststoffen, vanaf de levering via de spuitgietproductie tot het geleverde eindproduct.

MEER OVER ISCC PLUS

ISO 9001 gecertificeerd kunststof spuitgieten
Fabrikant van kunststof spuitgietproducten gecertificeerd volgens ISO 9001-kwaliteitsbeheersysteem

DIN EN ISO 9001 kwaliteitsmanagement

Al in 1998 werd H&K Müller voor de eerste keer gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 9001 en voerde ze een kwaliteitsmanagementsysteem in voor alle productiefases in de eigen waardeketen. Dit kwaliteitsmanagementsysteem omvat naast gestandaardiseerde test- en productiecontroleprocedures ook de batchgewijze traceerbaarheid van producten. Om een hoge en constante product- en proceskwaliteit te waarborgen, worden bij H&K Müller voortdurend systeemrelevante Key Performance Indicators (KPI's) bepaald en beoordeeld.

Een wezenlijk onderdeel van het bedrijfsbeleid is het voorlichten van de eigen medewerkers over het kwaliteitsconcept van H&K Müller.

Zo proberen we altijd te blijven voldoen aan de kwaliteitsverwachtingen van onze klanten. Daarnaast streven we ernaar ons eigen inzicht in kwaliteit voortdurend te verbeteren door het optimaliseren en standaardiseren van alle processen in de waardeketen. Dit omvat een regelmatige beoordeling van systeemrelevante toeleveranciers en het opvragen en controleren van hun certificering om een kwalitatief hoogwaardige toeleveringsketen te kunnen waarborgen.

CERTIFICAAT ISO 9001 KWALITEITSMANAGEMENT

ISO 22000 Voedselveiligheid
H&K Müller is gecertificeerd als fabrikant van kunststofverpakkingen volgens DIN EN ISO 22000 Voedselveiligheid

DIN EN ISO 22000 voedselveiligheid

Dankzij onze nieuwe bedrijfsvestiging in Engelskirchen zijn we sinds 2009 gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO 22000 voedselveiligheid. Door het opstellen en continu onderhouden, doorontwikkelen en documenteren van ons eigen HACCP-systeem voldoen we aan de hoogste eisen op het gebied van voedselveiligheid. Hierbij houdt H&K Müller zich aan dezelfde HACCP-richtlijnen waaraan ook voedselverwerkende ondernemingen moeten voldoen. Aan deze vereisten wordt niet alleen voldaan in alle productieprocessen van H&K Müller, maar ook in het gezamenlijke toeleveringsproces van ingekochte componenten met direct productcontact. Dit wordt door H&K Müller voortdurend gecontroleerd bij de toeleveranciers.

De productie van H&K Müller voldoet aan strenge hygiënevoorschriften. Hieronder valt bijvoorbeeld een strikte zwart-witscheiding in de productie die wordt gewaarborgd door het dragen van HACCP-kleding van H&K Müller zonder open zakken en zonder knopen en klinknagels, haarnetjes, het desinfecteren van de handen bij het betreden van de productie, gefilterde en temperatuur-gecontroleerde lucht in de productie en een verbod op het meenemen van voedingsmiddelen en andere vreemde voorwerpen, bijvoorbeeld juwelen, naar de productie. Naast deze maatregelen worden medewerkers regelmatig en intensief geïnformeerd over dit thema.

Op het gehele bedrijfsterrein, dat alleen toegankelijk is via toegangscontrole, wordt ongedierte actief bestreden.

Al onze producten worden in stof- en vuilvrije verpakkingen naar onze klanten verzonden.

Door een doorlopende risicoanalyse en continue procesoptimalisaties streven we ernaar om onze kwaliteit voortdurend door te ontwikkelen.

CERTIFICAAT ISO 22000 VOEDSELVEILIGHEID

ISO 50001 Energiebeheer
Als fabrikant van kunststof verpakkingen en spuitgietonderdelen is H&K Müller gecertificeerd volgens DIN EN ISO 50001 Energiebeheer

DIN EN ISO 50001 energiebeheer

Sinds 2014 is ons energiebeheer bij H&K Müller overeenkomstig DIN EN ISO 50001 gecertificeerd. Hieronder vallen een gedetailleerde registratie van alle energiebronnen, energieverbruikers en het in kaart brengen van het energieverbruik door middel van met internet verbonden digitale energiemeters. Dit behelst een continue evaluatie van de stand van zaken op het gebied van energie-efficiëntie voor machines, installaties, processen en werkzaamheden.

Bij de aankoop van nieuwe elektrische verbruikers is energie-efficiëntie een belangrijk besluitvormingscriterium. Daarnaast wordt een gedetailleerde analyse van piekbelasting en een regelmatige analyse van alle belangrijke verbruikers uitgevoerd om verbeteringspunten te identificeren.

Door onze medewerkers doorlopend te informeren en te trainen op het gebied van energiebesparende maatregelen, willen we ook in de toekomst meer optimaliseringspotentieel identificeren.

CERTIFICAAT ISO 50001 ENERGIEBEHEER